menu
 

Salvo
IL MATTINO, 2008
carboncino su carta
30x40

  opera opera
menu